Aegon spłacił zobowiązania wobec rządu holenderskiego

Grupa Aegon spłaciła w całości kapitał, jaki rząd holenderski oddał do jej dyspozycji w 2008 r.

Aegon dzisiaj jest firmą znacząco odmienioną, z mocniejszą pozycją finansową -powiedział Alex Wynaendts, Szef Grupy Aegon. W ciągu ostatnich 3 lat podjęliśmy wiele strategicznych działań, by stworzyć bardziej skoncentrowaną, kosztowo i kapitałowo efektywną organizację z silnym bilansem i obniżoną ekspozycją na ryzyko. Mamy obecnie lepsze możliwości, by kontynuować nasze wysiłki zmierzające do jak najlepszego zaspokojenia oczekiwań 40 milionów naszych klientów w Europie, obu Amerykach i Azji.

Z prawdziwą radością przyjęliśmy dzisiejszą informację o spłacie w całości kapitału, jaki rząd holenderski oddał do dyspozycji Grupy Aegon w okresie kryzysu finansowego. Spłata, która właśnie się dokonała otwiera przed nami inną perspektywę i stwarza możliwości, z których skorzystamy – powiedział Michał Biedzki, Szef Grupy Aegon w Polsce.

Więcej informacji o spłacie zobowiązań na www.Aegon.com.