Czasowe powierzenie obowiązków Członka Zarządu Aegon PTE S.A. Janowi Monkiewiczowi

Aegon PTE S.A. informuje, iż w dniu 10 marca 2011 roku Rada Nadzorcza delegowała Pana Jana Monkiewicza (Członka Rady Nadzorczej) do wykonywania czynności Członka Zarządu Aegon PTE S.A. na okres od 10 marca 2011 r. do 10 czerwca 2011 r.