Ernst & Young Audit biegłym rewidentem Aegon PTE i Aegon OFE

Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. informuje, iż 27 października 2009 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru firmy Ernst u0026 Young Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na biegłego rewidenta.

Zadaniem ww. firmy będzie przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. oraz Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku.