Nowa funkcjonalność w aplikacji Twój Rachunek

W aplikacji u0022Twój Rachuneku0022 istnieje możliwość pobrania w formie elektronicznej Potwierdzenia Stanu Rachunku Ubezpieczającego, zawierającego roczny wykaz transakcji dokonywanych na Indywidualnym Rachunku.

Potwierdzenie jest dostępne w zakładce „Zestawienie roczne” w menu głównym aplikacji „Twój Rachunek”.