Spłata przez Aegon 750 mln EUR wsparcia od rządu holenderskiego

15 marca 2011 r. Grupa Aegon spłaciła kolejnych 750 mln EUR z 3 mld EUR wsparcia udzielonego Grupie przez rząd holenderski w 2008 r.

– Grupa Aegon dokonała już spłaty 2,25 mld EUR z 3 mld EUR uzyskanych od rządu Holandii w 2008 r. Szybka spłata pomocy stanowi dowód stabilnej i silnej pozycji Aegon. Potwierdza również wysoką efektywność całej Grupy – powiedział Michał Biedzki, Szef Grupy Aegon w Polsce.

Harmonogram dotychczasowych spłat:

  • październik 2008 r. – Grupa Aegon otrzymuje 3 mld EUR od rządu holenderskiego na zwiększenie finansowego buforu bezpieczeństwa oraz wzmocnienie kapitału podstawowego;
  • listopad 2009 r. – spłata 1 mld EUR;
  • sierpień 2010 r. – spłata 500 mln EUR;
  • marzec 2011 r. – spłata 750 mln EUR.