Trzyletnia stopa zwrotu Aegon OFE

Stopa zwrotu Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego w okresie od 30 września 2008 r. do 30 września 2011 r. wyniosła 13,645%.