Wznowienie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa Noble Africa

Noble Funds TFI S.A. dnia 29 marca 2011 r. wznowiło zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Noble Fund Africa.

W związku z tą decyzją Aegon TU na Życie S.A. wznowiło transakcje dotyczące ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Noble Africa, którego aktywa są lokowane w ww. fundusz.

Oznacza to, że do ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Noble Africa można alokować składkę oraz dokonywać transferu środków, a także wypłacać i transferować z niego środki.