Zmiana nazwy funduszu

2009-01-12 fundusz SEB 1 – Zrównoważonego Wzrostu zmienił nazwę z na SEB Zrównoważonego Wzrostu.