Zmiany nazw ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych DWS

Z dniem 14 marca 2011 r., w związku z zakupem 100% akcji DWS Polska TFI S.A. przez spółkę Investors Holding S.A., zmianie ulegają nazwy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) DWS.

Równocześnie zmieniły się nazwy funduszy inwestycyjnych, do których UFK lokują 100% swoich aktywów oraz nazwa firmy zarządzającej DWS TFI S.A. na Investors Fundusze Otwarte TFI S.A.

OBECNA NAZWA UFK NOWA NAZWA UFK
DWS Płynna Lokata Investor Płynna Lokata
DWS Gotówkowy Investor Gotówkowy
DWS Dłużnych Papierów Wartościowych Investor Obligacji
DWS Zabezpieczenia Emerytalnego Investor Zabezpieczenia Emerytalnego
DWS Zrównoważony Investor Zrównoważony
DWS Akcji Investor Akcji Dużych Spółek
DWS Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
DWS Top 25 Małych Spółek Investor Top 25 Małych Spółek
DWS Infrastruktury i Informatyki Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki
DWS Zmian Klimatycznych Investor Zmian Klimatycznych 
DWS Gold Investor Gold Otwarty
DWS BRIC Investor BRIC
DWS Zrównoważony Rynków Wschodzących Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących 
DWS Indie i Chiny Investor Indie i Chiny