Zmiany w ofercie funduszy Aegon

Komitet Inwestycyjny Aegon TU na Życie S.A. dokonał corocznego przeglądu wyników ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych znajdujących się w ofercie Towarzystwa.

W jego wyniku podjęto decyzję o wprowadzeniu do oferty nowych Funduszy, rozszerzających możliwości inwestycyjne naszych Klientów oraz o szerszym udostępnieniu funduszy obecnych dotychczas tylko w wybranych produktach.

Do oferty Towarzystwa wprowadzono 10 dodatkowych funduszy: Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy, Investor Ameryka Łacińska, Investor Indie i Chiny, Investor Gold Otwarty, UFK – Templeton Global Total Return (EUR), UFK – Templeton Global Income (EUR), UFK – BlackRock Continental European Flexible (EUR), UFK – BlackRock US Small & MidCap Opportunities (EUR), UFK – Templeton Global Income (USD), UFK – JPMorgan Emerging Markets Small Cap (USD).

Listy funduszy dostępnych w ramach poszczególnych  produktów są dostępne po wybraniu danego produktu w Notowaniach funduszy.

Klienci Aegon TU na Życie S.A. mogą ponadto sprawdzić listę funduszy dostępnych w ramach posiadanych przez nich programów inwestycyjno-ubezpieczeniowych za pośrednictwem aplikacji Twój Rachunek.

Jednocześnie informujemy, że Komitet Inwestycyjny Aegon podjął decyzję o wycofaniu w drugiej połowie br. z oferty Towarzystwa niektórych Funduszy.  Z oferty Towarzystwa wycofane zostaną:

  • Fundusze nominowane w PLN: ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości Plus, Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki;
  • Fundusze nominowane w EUR: UFK – BlackRock Euro Bond (EUR), UFK – Aegon EuroExpress (EUR), UFK – Aegon Central European Equity (EUR), UFK – Franklin European Growth (EUR), UFK – Franklin European Small Mid Cap Growth (EUR); UFK – Templeton Eastern Europe (EUR);
  • Fundusze nominowane w USD: UFK – BlackRock Global Allocation (USD), UFK – Templeton BRIC (USD), UFK – Schroder Emerging Markets (USD).

O szczegółach dotyczących produktów, z których ww. Fundusze będą wycofywane oraz dokładnych terminach ich wycofania poinformujemy w późniejszym terminie.

Zmiana oferty inwestycyjnej nie dotyczy umów ubezpieczenia zawartych za pośrednictwem Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz umów grupowego ubezpieczenia zawartych przez EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna (Polbank EFG) i Bank Ochrony Środowiska S.A.

Listy kodów z aktualnymi listami funduszy przypisanymi do produktów znjaduja się w sekcji Formularze do pobrania w Strefie Klienta – inwestycje.