Zmiany w Zarządzie Aegon PTE S.A.

Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. informuje, że w dniu 8 marca 2011 r. z funkcji członków Zarządu Spółki zostali odwołani: Pan Janusz Mueller i Pan Robert Woźny.

W tym samym dniu na funkcje Członków Zarządu Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. zostali powołani: Pani Dorota Dziugiełł i Pan Jacek Kuczewski, którzy obejmą swoje funkcje po udzieleniu zezwoleń przez Komisję Nadzoru Finansowego.