ZUS przeprowadził kolejne losowanie członków OFE

ZUS przeprowadził kolejne, drugie w tym roku losowanie członków OFE. Losowanie obejmuje osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1968 r. i po raz pierwszy podejmując zatrudnienie nie zgłosiły się do żadnego funduszu.

W losowaniu przeprowadzonym 29 lipca 2011 r. brało udział siedem OFE: Aegon, Allianz, AXA, Generali, Nordea, PKO BP Bankowy oraz Pocztylion.  W wyniku przeprowadzonego losowania Aegon OFE pozyskał 15.610 nowych członków.

W losowaniach przeprowadzanych przez ZUS dwa razy w roku biorą udział te fundusze, które osiągnęły wyższe niż średnia stopy zwrotu w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych i zarządzają mniej niż 10 proc. aktywów netto wszystkich OFE. W losowaniu nie mogą uczestniczyć największe pod względem liczby członków fundusze emerytalne.