Badanie Przygotowania Emerytalnego Aegon

Przyszli emeryci rozumieją konieczność zmian w systemach emerytalnych. Większość z nich zgadza się na podwyższenie podatków, a nawet obniżenie świadczeń. Zdecydowane „nieu0022 mówią podnoszeniu wieku emerytalnego.

Jeszcze kilka lat temu wśród przyszłych emerytów przeważało przekonanie, że każde kolejne pokolenie będzie cieszyć się wyższym standardem życia na emeryturze. W tym roku trend się odwrócił. Ponad dwie trzecie obecnie pracujących (68 proc. Polaków) na pytanie o ich spodziewaną sytuację materialną na emeryturze odpowiedziało, że będzie ona z pewnością dużo gorsza niż obecnych emerytów. Tak wynika z badania „The Aegon Retirement Readiness 2012″.

– To efekt działań informacyjnych rządów, a także ekspertów. W większości krajów europejskich trwają dyskusje na temat sytuacji systemów emerytalnych oraz podwyższenia wieku emerytalnego. Ludzie zrozumieli, że to, co było do tej pory, już się nie powtórzy ze względu na starzenie się ludności. Zdają sobie sprawę, że systemy emerytalne nie mogąjuż dłużej działać tak jak do tej pory, konieczne są zmiany. To pokazuje wysoką świado-mość na zmiany demograficzne – mówi Agnieszka Chłoń-Domińczak z SGH.

Wtóruje jej Witold Orłowski z PwC:

– W Polsce rolę kampanii informacyjnej odegrała debata wywołana cięciem składki przekazywanej do OFE. Przyszli emeryci zrozumieli, że poprzednie pokolenia wyższe świadczenia zawdzięczały sprzyjającej demografii i zadłużaniu się państwa na koszt przyszłych pokoleń.

Mieszkańcy dziewięciu europejskich państw – Francji, Niemiec, Węgier, Holandii, Polski, Hiszpanii, Szwecji, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych deklarują zrozumienie dla konieczności przeprowadzenia reform systemów emerytalnych. Niemal połowa (42 proc.) respondentów zgadza się na podwyższenie podatków przyjednoczesnym obniżeniu wysokości emerytur. Na samą podwyżkę podatków zgadza się 27 proc. Jedna piąta wyraża zgodę wyłącznie na obniżenie świadczeń.

Jak na ustępstwa zapatrują się Polacy? Ponad jedna piąta nie godzi się na jakiekolwiek zmiany. Nieco ponad jedna czwarta Polaków zgodziłaby się na podwyższenie podatków, a 17 proc. – na zmniejszenie wysokości przyszłych emerytur. Ponad 35 proc. Polaków jest skłonna przystać na oba ustępstwa.