Komunikat dotyczący funduszu Idea Premium

Informacja dotycząca funduszu Idea Premium SFIO z KNF.

Informujemy, że Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) udzieliła zgody Idea Premium Specjalistycznemu Funduszowi Inwestycyjnemu Otwartemu na odkupywanie jednostek uczestnictwa w ratach w okresie 17.09.2012 r. – 16.03.2013 r., przy zastosowaniu zasady proporcjonalnej redukcji.

W załączeniu komunikat ze 163 posiedzenia KNF oraz zobowiązanie do spełnienia warunków przez Idea Premium SFIO.