Przedłużenie zawieszenia Transakcji w UFK – Idea Premium (PLN)

Informacja o przedłużeniu zawieszenia Transakcji UFK – Idea Premium (PLN).

Idea TFI uzyskała zgodę KNF na przedłużenie zawieszenia odkupywania jednostek uczestnictwa Idea Premium do 16.09.2012 r.

Poniżej zamieszczamy komunikat w tej sprawie przygotowany przez Idea TFI S.A.

Komunikat z Idea TFI