Komentarz z Idea TFI 2012-10-25

Zamieszczamy komentarz Idea TFI do spadku wyceny jednostek uczestnictwa funduszy Idea Premium SFIO, Idea Obligacji Subfundusz oraz Idea Stabilnego Wzrostu Subfundusz w dniu 2012-10-25.

Komentarz