Komentarz Zarządu Idea TFI do spadku wyceny jednostki uczestnictwa Idea Premium SFIO

Komentarz Zarządu Idea TFI do spadku wyceny jednostki uczestnictwa Idea Premium SFIO w dniu 14.09.2012 r.

Komentarz