Komentarz Zarządu Idea TFI

Komentarz Zarządu Idea TFI w związku z odkupywaniem jednostek uczestnictwa Idea Premium SFIO w ratach.

Komentarz