Nowy Członek Zarządu Aegon TU na Życie S.A.

Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. informuje, że w dniu 1 listopada 2012 r. na Członka Zarządu Spółki został powołany Pan Piotr Lachowicz.

Piotr Lachowicz z Aegon związany jest od 2008 r. Przed objęciem funkcji Członka Zarządu zajmował stanowisko Dyrektora Działu Aktuarialnego.