Ogłoszenie planu połączenia Aegon TU na Życie S.A. z Aegon Asigurări de Viată

Zarząd Aegon TU na Życie S.A. ogłasza plan połączenia transgranicznego zawarty pomiędzy Aegon TU na Życie S.A. jako spółką przejmującą i Aegon Asigurări de Viată.

Zarząd Aegon TU na Życie S.A. na podstawie art. 516(4) Kodeksu Spółek Handlowych bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości plan połączenia transgranicznego z dnia 23 maja 2012 r. zawarty pomiędzy Aegon TU na Życie S.A. jako spółką przejmującą i Aegon Asigurări de Viată.

Plan połączenia będzie dostępny pod niniejszym adresem od dnia 28 maja 2012 r. nieprzerwanie do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Aegon TU na Życie S.A., na którym będzie podejmowana uchwała w przedmiocie wyrażenia zgody na udostępniany plan połączenia.

Plan połączenia