Stopy funduszu UFK – Gwarantowany Aegon (PLN) w 2013 r.

Informacja dotycząca stóp funduszu UFK – Gwarantowany Aegon (PLN) w 2013 r.

Zarząd Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwalił Minimalną Roczną Stopę Przyrostu Wartości Jednostki Uczestnictwa UFK – Gwarantowany Aegon (PLN) w 2013 roku na poziomie 1,25% w stosunku rocznym.

Uchwalono również Kwartalną Stopę Przyrostu Wartości Jednostki Uczestnictwa w I kwartale 2013 r. na poziomie 2% w stosunku rocznym.