Trzyletnia stopa zwrotu Aegon OFE

Trzyletnia stopa zwrotu Aegon OFE wyniosła 49,974%.

Stopa zwrotu Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego w okresie od 30 września 2004 r. do 28 września 2007 r. wyniosła 49,974%.