UFK – Gwarantowany Aegon (PLN) w IV kwartale 2012 r.

Zarząd Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwalił Kwartalną Stopę Przyrostu Wartości Jednostki Uczestnictwa w UFK – Gwarantowany Aegon (PLN) w IV kwartale 2012 r. na poziomie 2% w stosunku rocznym.