Wiadomości SMS

Aegon PTE S.A. informuje, iż zgodnie z § 10 ust. 4 Regulaminu przekazywania informacji o stanie rachunku w Aegon OFE za pośrednictwem wiadomości SMS zaprzestaje świadczenia tej usługi.

Zaprzestanie świadczenia usługi przekazywania informacji o stanie rachunku za pośrednictwem SMS obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2012 r.