Wznowienie transakcji w UFK – JPMorgan Series II (EUR)

Informacja dotycząca wznowienia transakcji w UFK – JPMorgan Series II (EUR)

Informujemy, że fundusz inwestycyjny JPMorgan Series II (EUR), do którego są lokowane aktywa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK – JPMorgan Series II (EUR), wznowił zbywanie tytułów uczestnictwa.

W związku z powyższym od 01.12.2012 r. można ponownie uwzględniać UFK – JPMorgan Series II (EUR) w zleceniach Alokacji Składki oraz transferować do niego środki.