Zmiana nazw funduszy ING

W wyniku zmiany nazw funduszy inwestycyjnych ING zmianie uległy nazwy odpowiadających im ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK).

Zmiany dotyczą ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych: ING Selektywny Plus, ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości Plus oraz ING Środkowoeuropejski Sektora Finansowego Plus, których aktywa są lokowane w całości w odpowiedniające im fundusze inwestycyjne. Strategia inwestycyjna funduszu inwestycyjnego pozostaje bez mian.

Aktualna nazwa UFK Nowa nazwa UFK ID UFK
ING Selektywny Plus ING Selektywny 96
ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości Plus ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości 97
ING Środkowoeuropejski Sektora Finansowego Plus ING Środkowoeuropejski Sektora Finansowego 104