Zmiany w Zarządzie Aegon PTE

Zmiany w Zarządzie Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego

Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. informuje, że w dniu 22 października 2012 roku z funkcji Członka Zarządu Spółki został odwołany Pan Jacek Kuczewski.

W tym samym dniu na funkcję Członka Zarządu Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. został powołany Pan Marcin Hadyś, który obejmie swoją funkcję po udzieleniu zezwolenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.