Czas składania zleceń transferów jednostek UFK wydłużony o 3 godziny

Z przyjemnością informujemy, że od dnia 24 lipca 2013 roku wydłużyliśmy możliwy czas składania zleceń transferu jednostek uczestnictwa Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych w aplikacji Twój Rachunek.

Dotychczas składanie zleceń do realizacji danego dnia roboczego możliwe było do godziny 12.00. Obecnie, możliwe jest do godziny 15:00. Zlecenia złożone od godziny 15.00 realizowane będę w kolejnym dniu roboczym. Również do godziny 15.00 można zmieniać złożone wcześniej dyspozycje transferów, oczekujące jeszcze na realizację.

Mamy nadzieję, że wprowadzona zmiana przyczyni się do zwiększenia Państwa zadowolenia, z obsługi poprzez aplikację Twój Rachunek.