Informacja o ograniczeniu nabywania jednostek uczestnictwa UFK Quercus Agresywny PLN

Informujemy, iż w związku z tym, że aktywa subfunduszu Quercus Agresywny wydzielonego w ramach Quercus Parasolowy SFIO przekroczyły 1 000 000 000,00 zł (jeden miliard zł), Zarząd Quercus TFI S.A. podjął decyzję o zawieszeniu od dnia 31 października 2013 r. zbywania jednostek uczestnictwa tego funduszu.

Powyższe oznacza, że:

• AEGON TU na Życie S.A., od dnia 30 października 2013 r., ogranicza nabywanie jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK – Quercus Agresywny (PLN), którego aktywa w 100% są inwestowane w subfundusz Quercus Agresywny,

• ostatnia alokacja składki do UFK – Quercus Agresywny (PLN) nastąpi 29 października 2013 r.

• ostatnie zlecenie transferu do UFK – Quercus Agresywny (PLN) może zostać złożone 29 października 2013 r.

• zlecenia transferów oraz zmiana alokacji składki złożone w związku z ograniczeniem nabywania jednostek uczestnictwa UFK – Quercus Agresywny (PLN), zostaną wliczone do limitu bezpłatnych transferów i zmian alokacji, określonego w załączniku do ogólnych warunków ubezpieczenia,

• bieżąca alokacja składki obejmująca UFK Quercus Agresywny (PLN), powinna zostać zmieniona do 29 października 2013 r., w przeciwnym razie składka albo jej cześć zostanie alokowana do Funduszu o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego albo Funduszu Gwarantowanego Aegon – zgodnie z treścią umowy ubezpieczenia.Jednocześnie informujemy, że nie ma żadnych ograniczeń w umarzaniu jednostek UFK – Quercus Agresywny (PLN). Co oznacza, że zlecenia wypłat i transferów środków z tego funduszu są realizowane zgodnie z postanowieniami umowy ubezpieczenia.

Nabywanie jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK – Quercus Agresywny (PLN) będzie ponownie możliwe po wznowieniu zbywania jednostek uczestnictwa subfunduszu Quercus Agresywny, co może nastąpić, jeżeli wartość aktywów netto tego funduszu spadnie poniżej kwoty 900 000 000 (dziewięćset milionów) zł.


W razie jakichkolwiek pytań, nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 20.00, pod numerem 801 800 101 lub dla połączeń z zagranicy +48 786 42 42. Wszelką korespondencję do AEGON prosimy kierować na adres: AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Centrum Operacyjne, ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, faks: 22 490 20 80.

Komunikat Quercus TFI S.A. dostępny jest na stronie:

http://quercustfi.pl/