Komunikat o odwołaniu ograniczenia nabywania jednostek uczestnictwa UFK – QUERCUS Agresywny (PLN)

W związku z decyzją Zarządu QUERCUS TFI S.A. o dokonaniu zmian w treści Statutu funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO umożliwiających odwołanie ograniczenia nabywania jednostek uczestnictwa subfunduszu QUERCUS Agresywny dla dotychczasowych Uczestników, informujemy że AEGON TU na Życie S.A. odwołał ograniczenie nabywania jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK – QUERCUS Agresywny (PLN), które miało wejść w życie 31 października 2013 r.

Oznacza to, iż Klienci AEGON TU na Życie S.A. będą mogli nabywać jednostki uczestnictwa UFK – QUERCUS Agresywny (PLN) również po dniu 31 października 2013 r. Tym samym informacja dotycząca ograniczenia nabywania jednostek uczestnictwa tego UFK, którą opublikowaliśmy w dniu 3 września br. stała się nieaktualna.


Poniżej komentarz Sebastiana Buczka, Prezesa Zarządu QUERCUS TFI S.A., Dyrektora Departamentu Inwestycyjnego.

„Od 31 października br. możliwość inwestowania w QUERCUS Agresywnym miała być całkowicie zawieszona, ale presja ze strony dystrybutorów, w szczególności firm ubezpieczeniowych, była tak duża, że zgodziliśmy się na możliwość dalszego inwestowania w QUERCUS Agresywnym przez dotychczasowych Uczestników. Będziemy się jednak bacznie przyglądać napływowi nowych środków i wielkości aktywów subfunduszu. Naszym priorytetem jest bowiem osiąganie solidnych
i powtarzalnych wyników, a nie wzrost skali aktywów do poziomów, przy których ten cel byłoby nam trudno osiągać.”