Marcin Hadyś zyskał akceptację KNF na powołanie na Członka Zarzadu Aegon PTE S.A.

8 stycznia br. odbyło się 172. posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego.rnKomisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Marcina Hadysiarnna Członka Zarządu Aegon PTE S.A.