AEGON publikuje raport o gotowości emerytalnej 2013

Polacy są najbardziej pesymistycznie nastawieni do emerytury spośród przedstawicieli 12 krajów biorących udział w ankiecie – wynika z badania AEGON „Zmiana oblicza emerytur: Raport o gotowości emerytalnej Polaków, 2013u0022

Jedna trzecia badanych utożsamia słowo emerytura ze słowami „ubóstwo”, „bieda” i „problemy zdrowotne”. Wyniki raportu potwierdzają pesymistyczne nastroje – Indeks Przygotowania Emerytalnego (Aegon Retirement Reality Index – ARRI) pokazuje spadek Polski z ubiegłorocznej pozycji 4,96 na 4,63 – w 10-punktowej skali.

Już po raz drugi Aegon przygotował analizę gotowości emerytalnej w krajach w których jest obecny. W raporcie przebadano 12 tysięcy osób z dwunastu krajów: Kanady, Chin, Francji, Niemiec, Węgier, Japonii, Holandii, Polski, Hiszpanii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i USA. Mimo, że większość z tych krajów zaliczana jest do państw zamożnych, widoczny jest niepokój

o przyszłość. Tylko 12 % respondentów uważa, że będą mieli wystarczająco dużo pieniędzy na emeryturze.

Polacy nie mają złudzeń, że przejście na emeryturę oznaczać będzie zmianę dotychczasowego poziomu życia na gorszy – mówi Marcin Hadyś, członek zarządu Aegon PTE. – Absolutną pewność, że życie emeryta nie będzie różniło się finansowo od życia na etacie ma tylko 1 % ankietowanych. Tym bardziej dziwi fakt, że tylko co dwunasty Polak ma spisany plan oszczędzania dodatkowych środków finansowych do wykorzystania po zakończeniu pracy zawodowej.

POBIERZ RAPORT