Roman Danielak nowym Członkiem Zarządu

AEGON Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 20 sierpnia 2013 roku Roman Danielak został powołany na Członka Zarządu AEGON Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A., który obejmie swoją funkcję po udzieleniu zezwolenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.