Roman Danielak zyskał akceptację KNF na powołanie na Członka Zarządu Aegon PTE S.A.

29 października 2013 r. odbyło się 196. posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Romana Danielaka na Członka Zarządu AEGON Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A.