Informacja o funduszu UFK – Gwarantowany Aegon (PLN) w II kwartale 2013 r.

Informacja dotycząca Kwartalnej Stopy Przyrostu Wartości Jednostki Uczestnictwa w UFK – Aegon Gwarantowany (PLN) w II kwartale 2013 roku

Zarząd Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwalił Kwartalną Stopę Przyrostu Wartości Jednostki Uczestnictwa w UFK – Aegon Gwarantowany (PLN) w II kwartale 2013 roku na poziomie 1,5% w stosunku rocznym.