Informacja o funduszu UFK – AEGON Gwarantowany (PLN) w III kwartale 2013 r.

Zarząd AEGON Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwalił Kwartalną Stopę Przyrostu Wartości Jednostki Uczestnictwa w UFK – AEGON Gwarantowany (PLN) w III kwartale 2013 roku na poziomie 1,25% w stosunku rocznym.