Informacja o wycofaniu z oferty UFK Credit Suisse Equity Global Security (CHF)

Informacja o wycofaniu z oferty AEGON TUnŻ S.A. ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK – Credit Suisse Equity Global Security (CHF) CRS179CHF z dniem rn29 kwietnia 2013 r.

Szanowni Państwo,

z przyczyn niezależnych od AEGON Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. z dniem
29 kwietnia 2013 r. z oferty Towarzystwa zostanie wycofany ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy UFK – Credit Suisse Equity Global Security (CHF) CRS179CHF (zwany dalej UFK), którego aktywa w 100% są inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security.

Likwidacja wskazanego UFK jest wynikiem decyzji Credit Suisse Fund Management S.A.,
o przejęciu ww. funduszu inwestycyjnego przez fundusz inwestycyjny Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Security.

Ponadto, likwidacja UFK wiąże się z uruchomieniem procedury opisanej w Państwa ogólnych warunkach ubezpieczenia i regulaminach funduszy, w tym z przeniesieniem środków zgromadzonych w likwidowanym UFK do funduszu o niskim poziomie ryzyka, właściwego dla Państwa umowy.

Aktywa przeniesione do funduszu o niskim poziomie ryzyka mogą Państwo w dowolnym momencie przetransferować do innych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych w ofercie Towarzystwa.

Jednocześnie informujemy, że 7 maja 2013 r. w ofercie AEGON Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. pojawi się nowy UFK – Credit Suisse SICAV One Equity Global Security (CHF), którego strategia inwestycyjna będzie zbliżona do strategii zlikwidowanego UFK .

Z poważaniem,


Michał Biedzki

Prezes Zarządu
AEGON Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A.