Zmiana Funduszu o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego UFK w ramach UFK nominowanych w euro

Informujemy, iż  z dniem 16.12.2013 r., ulega zmianie UFK o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego dla środków zgromadzonych w ramach UFK nominowanych w euro, z UFK – UniEURIBOR (EUR) na UFK – Fidelity Euro Cash (EUR).

Dotyczy to wszystkich produktów, w których UFK – UniEURIBOR (EUR) jest wskazany jako UFK o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego.