Zmiana listy dostępnych funduszy

Zarząd AEGON Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. podjął decyzję o zmianach na liście dostępnych funduszy.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeglądu ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w ramach umów ubezpieczenia zawartych za pośrednictwem Banku Handlowego w Warszawie S.A., Zarząd AEGON Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. podjął decyzję o zmianach na liście dostępnych funduszy.

Szczegółowe informacje o dodawanych i wycofywanych funduszach w ramach posiadanych umów ubezpieczenia, dostępne są w załączonym pliku. Zmiany wchodzą w życie od 29 sierpnia 2013 r.

Powyższa informacja dotyczy wyłącznie umów ubezpieczenia zawartych za pośrednictwem Banku Handlowego w Warszawie S.A.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z oddziałem Citi Handlowy
lub CitiPhone pod numerem 801 32 24 84 lub 22 692 24 84.

 

Załącznik: wykaz dodawanych i wycofywanych funduszy.