Cofnięcie licencji przez KNF dla Inventum TFI S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) z dniem 7 października 2014 r. cofnęła Inventum TFI S.A. zezwolenie na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych i zarządzaniu nimi.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Inventum TFI S.A. przestaje być towarzystwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu art. 38 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych, wobec czego traci ono umocowanie do reprezentowania funduszy inwestycyjnych oraz prowadzenia ich spraw. Oznacza to, iż począwszy od 8 października 2014 r., wszystkie fundusze Inventum TFI są zarządzane przez depozytariuszy – w przypadku funduszy otwartych jest to ING Bank Śląski S.A., natomiast w przypadku funduszy zamkniętych Raiffeisen Bank Polska S.A.. Okres, przez który depozytariusz reprezentuje dany fundusz, według przepisów, może trwać maksymalnie 3 miesiące od wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia. Fundusze zarządzane przez Inventum TFI S.A. będą rozwiązane po upływie tego okresu, jeżeli zarządzanie poszczególnymi funduszami nie zostanie przejęte przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych.

– Zarząd Inventum TFI S.A. podkreśla, że wszystkie aktywa zgromadzone w funduszach Inventum TFI są bezpieczne, a także deklaruje pełną gotowość do współpracy z depozytariuszami w celu jak najsprawniejszej realizacji procesu przeniesienia zarządzania aktywami funduszy. Równocześnie Zarząd Inventum TFI S.A. informuje, że decyzja, co do dalszych kroków prawnych podejmowanych przez Towarzystwo zapadnie po zapoznaniu się z uzasadnieniem decyzji KNF – podała spółka w komunikacie.

 

Komunikat Zarządu Inventum TFI S.A.