Aegon opublikował raport o gotowości emerytalnej Polaków

Polacy nie mają złudzeń, że emerytura oznaczać będzie obniżenie standardu życia. Jednocześnie nie robią nic aby temu zaradzić.

Mimo, że niemal połowa kojarzy emeryturę z biedą i złym stanem zdrowia, tyko co trzeci Polak posiada plan dodatkowego oszczędzania na starość. To główne wnioski płynące z opublikowanego przez Aegon już po raz trzeci raportu Zmiana oblicza emerytur 2014.

Nasz najnowszy raport o gotowości emerytalnej potwierdza, że Polacy obawiają się o swoją finansową przyszłość po zakończeniu aktywności zawodowej – mówi Michał Biedzki, prezes Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie. – W stosunku do poprzedniego badania wzrosła liczba ankietowanych, którzy słowo emerytura utożsamiają z takim określeniami jak: „zły stan zdrowia”, „ubóstwo” czy „brak bezpieczeństwa”. Z pewnością wpływ na ten wzrost miała rządowa reforma OFE, która podważyła zaufanie obywateli do systemu emerytalnego. Skutek jest taki, że nadal plasujemy się na szarym końcu rankingu gotowości emerytalnej, zajmując 12 miejsce na 15 badanych krajów.

 
Optymistyczny z kolei jest fakt, że Indeks Przygotowania Emerytalnego (Aegon Retirement Reality Index – ARRI), pokazujący w skali od 1 do 10 gotowość poszczególnych społeczeństw do zabezpieczenia przyszłości finansowej na emeryturze, wzrósł nieznacznie z 4,6 pkt. w 2013 r. do 5,1 pkt. w badaniu tegorocznym. Tym samym Polska wyprzedziła Hiszpanię, Węgry i Japonię, ale jednocześnie pozostaje daleko w tyle za Indiami (7 pkt.) i Brazylią (6,8 pkt.). Pozytywniej na swą emerytalną przyszłość patrzą też Chińczycy i Amerykanie (6,2 pkt.), Niemcy (6,1 pkt.) oraz Kanadyjczycy i Brytyjczycy (6 pkt.).


Raport potwierdza również, że Polacy coraz rzadziej postrzegają emeryturę jako definitywną granicę między życiem zawodowym a odpoczynkiem. 46 % ankietowanych liczy się z tym, że po osiągnięciu wieku emerytalnego będzie kontynuować pracę w niepełnym wymiarze godzin, na pół etatu lub na umowę o dzieło. Tylko 33 % chce zakończyć jakąkolwiek aktywność zawodową.

Niepokój o finansową przyszłość może się przełożyć na większe zainteresowanie Polaków alternatywnymi sposobami oszczędzania na emeryturę – dodaje Michał Biedzki. – Spodziewam się zwiększenia zainteresowania ofertą ubezpieczycieli, a szczególnie programami długoterminowymi i gwarantowanymi, które pozwalają odłożyć dodatkowe pieniądze. Wzrośnie też zapotrzebowanie na produkty pozwalające na finansowanie opieki nad osobami starszymi.

 

Raport Zmiana oblicza emerytur 2014 został przygotowany w oparciu o badania przeprowadzone w 15 krajach w których obecny jest Aegon. Odpowiedzi na pytania ankietowe zbierano w styczniu i lutym 2014 r. W Polsce badaniem objęto 900 osób zatrudnionych i 100 emerytów.