Stopy funduszu UFK – Aegon Gwarantowany (PLN) w III kwartale 2014 r.

Zarząd Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwalił Kwartalną Stopę Przyrostu Wartości Jednostki Uczestnictwa UFK – AEGON Gwarantowany (PLN) na III kwartał 2014 r. na poziomie 0,75% w skali roku.