Stopy funduszu UFK – Aegon Gwarantowany (PLN) w I kwartale i w całym 2015 r.

Zarząd Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwalił Kwartalną Stopę Przyrostu Wartości Jednostki Uczestnictwa UFK – AEGON Gwarantowany (PLN) na I kwartał 2015 r. na poziomie 0,50% w skali roku, oraz na cały 2015 r. na poziomie 0,00% w skali roku.