Stopy funduszu UFK – Aegon Gwarantowany (PLN) w IV kwartale 2014 r.

Zarząd Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwalił Kwartalną Stopę Przyrostu Wartości Jednostki Uczestnictwa UFK – AEGON Gwarantowany (PLN) na IV kwartał 2014 r. na poziomie 0,50% w skali roku.