Wolontariusze AEGON w szkołach

503 uczniów przeszkolili wolontariusze AEGON w ramach programu u0022Otwarta Firmau0022. Wspólnie z nauczycielami poprowadzili zajęcia na tematy związane z profilem działalności firmy przekazując informacje o rynkach finansowych, ubezpieczeniach, oszczędzaniu i inwestowaniu.

Program „Otwarta Firma” organizowany jest corocznie przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości – organizację pozarządową której celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej i umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych.

Informowania i edukacji ekonomicznej nigdy dość – mówi Michał Biedzki, prezes AEGON TU na Życie. – Wystarczyłoby w szkole średniej wprowadzić kilkanaście godzin zajęć z podstaw usług finansowych. Stanowią one tak ważną część gospodarki, że należałoby pomyśleć o tym, jak młodym ludziom zaszczepiać wiedzę na ich temat. Przeciętny Polak dzisiaj tak naprawdę ma bardzo małą wiedzę o inwestowaniu, oszczędzaniu, odkładaniu na emeryturę. W związku z tym polega w dużej mierze na pośredniku.

W ramach programu wolontariusze udali się do szkół i przeprowadzili lekcje przedsiębiorczości skupiając się na jednym z zagadnień: etyczny biznes, finanse, konsument, marketing, pracownik i pracodawca oraz własna firma. Młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych to idealny adresat takich prezentacji. Z jednej strony stoją przed pierwszą ważną życiową decyzją – wyborem studiów. Z drugiej strony ich wiedza na temat rynku pracy i rynku finansowego jest ograniczona.

Kontakt z pracownikiem firmy finansowej może mieć duży wpływ na ich wybory życiowe. Nasi wolontariusze przekazali młodzieży nie tylko informacje na temat rynku ubezpieczeniowego. Opowiedzieli również o swojej karierze zawodowej, w jaki sposób znaleźli się w AEGON, jakie są zalety pracy dla międzynarodowej grupy finansowej, która działa w 20 krajach i obsługuje ponad 40 mln klientów.

AEGON jest jedną z niewielu instytucji finansowych w Polsce która posiada dwie siedziby: w Warszawie i w Chorzowie. Dzięki temu nasi wolontariusze odwiedzili aż 10 szkół – 7 na terenie województwa śląskiego i 3 szkoły w Warszawie.

22 listopada 2013 r. w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się uroczysta gala Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, na której wręczono wyróżnienia uczniom i nauczycielom wiodących szkół z całej Polski.

Zachęcamy do zapoznania się z relacją filmową z gali.