Wycofanie UFK dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A

Informacja tylko dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A., którzy posiadają załącznik do umowy ubezpieczenia o oznaczeniu IFI-ZALK -1107-1. Zmiana oferty dostępnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (UFK).

Informujemy, że Zarząd Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. podjął decyzję o wycofaniu z dniem 26 sierpnia 2014 roku następujących UFK:


1. UFK – Investor Akcji Dużych Spółek (PLN)
2. UFK – Investor Zrównoważony (PLN)
3. UFK – Investor Obligacji (PLN)
4. UFK – Investor Płynna Lokata (PLN)
5. UFK – Franklin Mutual European (EUR)
6. UFK – Arka BZ WBK Zrównoważony (PLN)
7. UFK – UniBezpieczna Alokacja (PLN)
8. UFK – ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości (PLN)
9. UFK – Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (PLN)
10. UFK – ING Środkowoeuropejski Sektora Finansowego (PLN)
11. UFK – JPMorgan Global Capital Preservation (EUR)
12. UFK – JPMorgan Global Capital Preservation (USD)
13. UFK – JPMorgan Pacific Equity (USD)
14. UFK – JPMorgan Emerging Markets Equity (USD)
15. UFK – Credit Suisse Equity Global Prestige (EUR)
16. UFK – BlackRock Global Allocation (USD)
17. UFK – Investor BRIC (PLN)
18. UFK – Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki (PLN)
19. UFK – Investor Zmian Klimatycznych (PLN)
20. UFK – Schroder Emerging Europe Debt Absolute Return (EUR)
21. UFK – Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return (USD)
22. UFK – Schroder Middle East (USD)
23. UFK – Schroder Global Climate Change Equity (USD)
24. UFK – Allianz Global EcoTrends (EUR)
25. UFK – JPMorgan Series II (EUR)


Powyższa informacja dotyczy wyłącznie umów ubezpieczenia zawartych za pośrednictwem Banku Handlowego w Warszawie S.A. jako agenta ubezpieczeniowego Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A.


W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z oddziałem Citi Handlowy lub CitiPhone pod numerem 801 32 24 84 lub 22 692 24 84.