Zmiana nazw ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Informujemy, że w wyniku zmiany nazw funduszy inwestycyjnych, zmienią się nazwy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK), których aktywa są w 100% inwestowane w jednostki uczestnictwa tych funduszy inwestycyjnych.

 

Dotychczasowa nazwa
UFK
 Nowa nazwa
UFK
 Data zmiany nazwy UFK
 UFK – BPH Aktywnego Zarządzania (PLN)  UFK – BPH Zrównoważony
(PLN)
 11/08/2014
 UFK – Arka BZ WBK Energii (PLN)  UFK – Arka Platinum Dynamiczny (PLN)  13/10/2014