Zmiana nazw ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Informujemy, że w wyniku zmiany nazw funduszy inwestycyjnych, zmianie uległy nazwy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK), których aktywa są w 100% inwestowane w jednostki uczestnictwa tych funduszy.

ID Dotychczasowa nazwa UFK  Nowa nazwa UFK
 320  UFK – AEGON Bezpieczny (PLN)  UFK – AEGON Bezpieczny Pieniężny (PLN)
 157  UFK – UniWIBID (PLN)  UFK – UniWIBID Plus (PLN)
 257  UFK – Noble Africa (PLN)  UFK – Noble Africa and Frontier (PLN)
 203  UFK – AEGON Alfa (PLN)  UFK – AEGON Alfa (PLN-hedged)