Zmiana nazw ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Informujemy, że w wyniku zmiany nazw funduszu inwestycyjnego, zmianie uległa nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (UFK), którego aktywa są w 100% inwestowane w jednostki uczestnictwa tego funduszu.

ID Dotychczasowa nazwa UFK  Nowa nazwa UFK
296 UFK – Arka BZ WBK Energii (PLN)
UFK – Arka Platinum Dynamiczny (PLN)