Zmiana nazw ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK)

Informujemy, że z dniem 26 maja 2014 r. w ofercie Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A., w wyniku zmiany nazw funduszy inwestycyjnych, zmianie uległy nazwy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK), których aktywa są w 100% inwestowane w jednostki uczestnictwa tych funduszy inwestycyjnych.

ID Dotychczasowa nazwa UFK  Nowa nazwa UFK
 107  UFK – JPMorgan Global Capital Preservation (EUR)  UFK – JPMorgan Global Conservative Balanced (EUR)
 193  UFK – Schroder Emerging Europe Debt Absolute Return (EUR)  UFK – Schroder Wealth Preservation (EUR)
 344  UFK – Franklin Templeton Global Fundamental Strategies (USD)  UFK – Franklin Global Fundamental Strategies (USD)
 345  UFK – Franklin Templeton Global Fundamental Strategies (PLN-hedged)  UFK – Franklin Global Fundamental Strategies (PLN – hedged)
 49  UFK – Templeton Euro High Yield (EUR)  UFK – Franklin Euro High Yield (EUR)
 164  UFK – Noble Skarbowy (PLN)  UFK – Noble Pieniężny (PLN)